آرشیو تگ : پلیس هرات

پلیس هرات یک تن را از چنگ آدم ربایان آزاد کرده است

پلیس هرات یک تن را از چنگ آدم ربایان آزاد کرده است

در یک خبرنامه وزارت امور داخله آمده است که این فرد، چندی قبل از سوی آدم ربایان هنگامی که به مکتب می رفت، از منطقه “پل رنگینه” مربوطات حوزه اول شهر هرات اختطاف شده بود و دریک خانه مسکونی در مربوطات حوزه ششم هرات، نگهداری می شد. این فرد صبح امروز از مربوطات حوزه ششم


Top