اقتصادی

وزارت فواید عامه قرارداد ساخت چندین سرک را امضا کرد

وزارت فواید عامه قرارداد ساخت چندین سرک را امضا کرد

وزارت فواید عامه قرارداد چهار پروژه احداث سرک را با چندین شرکت داخلی امضا کرد. مسوولان وزارت فواید عامه می گویند که این پروژه ها با هزینه بیش از یکصد و هفتاد و هشت میلیون افغانی ساخته می شود. وزارت فواید عامه روز سه شنبه چهار پروژه اعمار سرک های جغلی را برای ولایت های

شمار پروازهای تجاری به هدف صادرات میوه های تازه کشور افزایش یافته است

مسوول ارتباط عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور بانکداری و مالی می گوید که از آغاز دهلیز هوایی کشور تاکنون بیش از دو هزار و ششصد تُن کالاهای تجاری بازرگانان افغانستان از شهر کابل و کندهار به هند، ترکیه، عربستان سعودی و قزاقستان انتقال شده است. یکسال پیش در نشست قلب آسیا طرح دهلیز

حبیبی: پس از این درآمد سالانه حریم هوایی کشور به صد میلیون دالر می رسد

پس از این افغانستان سالانه از درک کنترل حریم هوایی نزدیک به صد میلیون دالر به دست خواهد آورد. رییس جمهورغنی هژدهم ماه روان، سیستم رادار کشور را در میدان هوایی کابل افتتاح کرد. با افتتاح این مرکز کنترل حریم هوایی کشور رسما از ناتو و آمریکا به حکومت افغانستان سپرده شد. محمود شاه حبیبی،

اسناد شرکت های قراردادی معدن طلای بدخشان و مس بلخاب بررسی می شود

سرپرست وزارت معاون و پترولیم می گوید که شورای عالی اقتصادی به این وزارت دستور داده است که اسناد دو شرکت قراداری معادن طلا بدخشان و مس بلخاب را بررسی کند. قرار داد معدن طلا بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل سه سال قبل به داوطلبی گذاشته شده بود و دو شرکت خصوصی توانسته بودند

کمک وزارت احیا و انکشاف دهات به برنامه صنایع روستایی

وزارت احیا و انکشاف دهات ۱۰۲ میلیون افغانی را به هدف رشد صنایع روستایی به بیش از سه صد اتحادیه در پنج ولایت کشور کمک کرده است. به هدف ایجاد شغل در کشور وزارت احیا و انکشاف دهات ۱۰۲ میلیون افغانی را به هدف رشد صنایع روستایی به بیش از سه صد اتحادیه در پنج

وزیر برکنار شده انرژی و آب قرارداد ۱۳ میلیون دالری امضا کرد

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب روز شنبه از سوی رییس جمهورغنی برکنار شده بود، اما امروز با حضور در وزارت انرژی و آب، قرارداد سیزده میلیون دالری امضا کرد. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به بر کناری وزیر انرژی و آب از سوی رییس جمهور  مخالف کرده است. رییس جمهورغنی روز

وزارت انرژی و آب قرارداد ساخت ۱۲ پروژه توسعه منابی آبی را امضا کرد

وزارت انرژی و آب قرارداد ساخت دوازده پروژه توسعه منابع آبی را به ارزش ۴۲۴ میلیون افغانی با شماری از شرکت های خصوصی امضا کرد. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب هنگام امضای قرارداد این پروژه ها از مالکان شرکت های قراردادی خواست که پروژه های نامبرده را در زمان تعیین شده و با

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد ساخت حدود یکصد پروژه توسعه ای را امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد کار حدود یکصد پروژه آبرسانی را با شماری از شرکت های خصوصی در کابل امضا کرد. به ادامه عقد قراردادها این بار رهبری وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد کار ۹۹ پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها در کابل امضا کرد. این پروژه ها شامل آبرسانی،

وزارت انکشاف دهات در دو سال اخیر بیشتر از یک هزار پروژه توسعه ای را تطبیق کرده است

مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که از طریق برنامه ساحوی، در دو سال اخیر یکهزار و چهار پروژه توسعه ای را عملی کرده اند. مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات دستاوردهای برنامه انسجام ساحوی این وزارت را رسانه ای کردند. مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که از

امضا قرارداد هژده پروژه توسعه ای از سوی وزارت احیا وانکشاف دهات

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد بازسازی هژده پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها امضا کرد. به ادامه عقد قراردادهای توسعه ای در وزارت احیا و انکشاف دهات، این بار مسولان این وزارت قرارداد باز سازی هژده پروژه توسعه ای را با شماری از شرکت ها امضا کردند. این پروژه ها شامل


Top