برنامه ها

احتمال برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری

احتمال برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری

کم‌تر از دوهفته‌ی قبل شمال کشور شاهد دستگیری نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پولیس شهرستان قیصار در ولایت فاریاب بود. در پی دستگیری آقای قیصاری ولایت فاریاب و ولایت‌های هم‌جوار آن شاهد تظاهرات مردمی بود. معترضین با سردادن شعارهای ضدّ حکومتی خواستار رهایی فرمانده قیصاری و برگشت معاون اول ریاست جمهوری استند.

تمدید یک هفته ای روند ثبت نام رای دهندگان در ۲۰ ولایت کشور

روند انتخابات در سراسر کشور با مشکلات زیادی همراه بوده است، از استیکر ها و تذکره های تقلبی تا ناامنی و بسته بودن مراکز ثبت نام رای دهندگان. با این همه، اما کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام رای دهندگان را در بیست ولایت کشور برای یک هفته دیگر تمدید کرده است.

ادامه ی اعتراضات مردم شمال و سکوت حکومت وحدت ملی

حدود یک هفته می شود شمال گواه اعتراضات گسترده ی مدنی شهروندان و به ویژه هواداران جنرال عبدالرشید دوستم در برابر رهبری حکومت وحدت ملی است، که این تظاهرات ها، سبب بسته شدن بنادر، شاهراه ها، مکاتب، دانشگاه ها و بازارها شده و مشکلات جدی را در شمال کشور به میان آورده است. این در

اهمیت نشست بروکسل برای افغانستان

سران حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرائیه حکومت آقای عبدالله عبدالله برای حضور در نشستِ سرانِ سازمانِ ناتو راهیِ بروکسل، پایتختِ بلجیم شدند. این نشست قرار است به‌روزِ پنج‌شنبه برگزار شود، که در اجندایش افغانستان نیز شامل است. قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرئیه در این نشست سخنرانی کنند

تأکید رئیس اجرائیه حکومت به‌برگزاری انتخابات شفاف

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت مالی با تأکید به‌برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه در کشور، می‌گوید که هرکار مثبت و منفی کمیسیون مستقل انتخابات بر یک نسل آینده اثر خواهد گذاشت. این در حالی‌ست که نهاد های ناظر برانتخابات می‌گویند، نداشتن بودجه، عدم استخدام کارمندان مسلکی و نبود حمایت حکومت سبب شده است که مردم

کنار زدن های قومی و چشم انداز آینده افغانستان

بی‌عدالتی، تبعیض، نفاق قومی و نفاق سیاسی امروز در چوکات دولت متأسفانه به یک معضل خیلی جدی تبدیل شده است که این میتواند آینده حکومت به اصطلاح و حدت ملی را به پرتگاه نزدیک سازد. حکومت که در خلای قانونی به سر میبرد و هر روز مشکل تازه برای شهروندان میافریند و آرامش نسبی را


Top