برنامه ها

صلح می تواند مانع برگزاری انتخابات شود؟

صلح می تواند مانع برگزاری انتخابات شود؟

صلح و انتخابات؛ دو نیاز مهم جامعه افغانستان؛ طالبان تعویق انتخابات را شرط پذیرش گفتگوهای صلح عنوان کرده اند. اما حکومت افغانستان می گوید، انتخابات بدون قید و شرط در زمان معیین آن برگزار خواهد شد. شماری از نامزدان معتقد به تقدم گفتگوهای صلح اند، اما شمار دیگری به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارند.

صلح و انتخابات، متغیر های کلیدی معادلات سیاسی افغانستان کدام یک به کرسی خواهد نشست؟

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در حالی به هند می رود که طی چند طی چند روز گفتگو با طالبان به پیشرفت های عالی دست یافته اند مقام های طالبان همچنان می گویند که در این دور مذاکرات ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است نماینده ویژه امریکا در حالی سرگرم گفتگو

دیدار هییت امریکایی از پاکستان همزمان با ادامه گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان

به گزارش رسانه های پاکستانی انتظارمی رود که هییت بلند پایه امریکا به رهبری الیس ویلز معاون وزیر خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی وارد اسلام آباد خواهد شد و در مورد صلح و روابط دوجانبه بحث و گفتگو خواهند کرد همزمان با این مایک پمپیو می گوید که رییس جمهوری امریکا در

آغاز هشتمین دور گفتگو های نمایندگان امریکا با طالبا

هشتمین دور گفتگو های نمایندگان امریکا و گروه طالبان در دوحه قطر آغاز شده است، انتظارمیرود که در این دور توافق نامه صلح، میان امریکایی ها و طالبان نهایی شود زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می گوید که امریکا دنبال توافق صلح است نه توافق خروج،یک توافق صلحی که زمینه را برای

سایه سنگین صلح بالای انتخابات

حامد کرزی گفته است که انتخابات یک دسیسه است برای کشور. آقای کرزی امروز به خبرنگاران گفت که خارجی‌ها به ویژه ایالات متحده تمام امور انتخابات ۶ میزان را به دست دارند و به همین دلیل مخالف برگزاری آن است.


Top