برنامه ها

تاکید امریکا به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

تاکید امریکا به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

نماینده امریکا برای صلح افغانستان گفته که اولویت امریکا در افغانستان صلح است، اما روند صلح مانع آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیست.

با پیوستن طالبان به روند صلح آیا جنگ در افغانستان ختم خواهد شد؟

سه ماه پیش تقریباً اکثریت جریان‌ها و نخبگان سیاسی افغانستان بدین باور بودند که تا فرارسیدن تاریخ برگزاری انتخابات، گفت‌وگوهای صلح به نتیجه خواهد رسید و به منازعۀ طولانی با گروه طالبان نقطۀ پایان گذاشته خواهد شد. ششمین دور مذاکرات صلح امریکا با طالبان در قطر به نتیجه‌یی روشن نیانجامید. با این حال اگر طالبان

از نا امیدی در روند صلح تا ترس از حضور دو باره طالبان در افغانستان

ششمین دور گفتگوها میان نماینده گان ایالات متحده امریکا و نماینده گان طالبان، بی نتیجه پایان یافت و طرف ها در این شش دور گفتگو به نتیجه مطلوب دست نیافتند. همزمان با این، وزیر دفاع پیشین ایالات متحد امریکا می گوید، اگر امریکا افغانستان ترک کند، طالبان دوباره روی کار خواهند آمد.

تاکید نامزدان ریاست جمهوری به ختم کار رییس جمهورغنی

شورای نامزدان ریاست جمهوری با نشر اعلامیه خواستار حکومت سرپرست شدند. قانون اساسی اول جوزا را پایان کاری دوره پنج ساله حکومت پیش بینی کرده است. اما چندی پیش دادگاه عالی کشور، دوره کار رییس جمهور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید کرد.

ادامه چرخه کشتار طالبان

طالبان در یک هفته چندین حمله سنگین تهاجمی در سرتا سر کشور داشتند که جان ده ها نظامی و افراد ملکی را گرفته است.

رییس جمهورغنی به اسلام آباد می رود

عمران خان نخست وزیر پاکستان از رییس جمهور غنی دعوت کرده است که به پاکستان سفر کند. ریاست جمهوری می گوید رییس جمهور غنی به دعوت رسمی نخست وزیر عمران خان، قرار است به اسلام آباد برود. سفر رییس جمهور به پاکستان، می تواند دیدگاه این کشور در مورد صلح افغانستان را تغییر دهد؟

جرگه مشورتی صلح چه نتیجه یی در پی خواهد داشت؟

لویه‌جرگه از گذشته‌های دور، در تعیین مناسبات سیاسی و انتخاب جانشین سیاسی به عنوان شیوه‌ی مشروعیت‌سازی و مشروعیت‌بخشی سنتی در افغانستان پنداشته می‌شود. اما جرگه که تیم ارگ نامش را لویه جرگه مشورتی صلح گزاشته است برای در یافت دیدگاه مردم برای صلح است با آنکه طالبان هیچ گاه حکومت افغانستان را به رسمیت نشناخته


Top