آخرخط

چرا عمر حکومت وحدت ملی در پرونده سازی های بی نتیجه و بحران زا گذشت؟

چرا عمر حکومت وحدت ملی در پرونده سازی های بی نتیجه و بحران زا گذشت؟

سه سال و اندی از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد، حکومت که برآمده از دل یک توافق نامه سیاسی است. در این حکومت به شماری امتیازهای کلان سیاسی داده شد و علیه شماری دیگری، پرونده ساخته شد. پرونده حکمتیار برداشته شد و به جای آن، علیه جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور پرونده سازی

بن بست هویت در شناسنامه های الکترونیک؛ آیا افغان نام یک قوم است یا هویت همه ی اقوام؟

برای بی شمارمین بار است که حکومت تصمیم می گیرد شناسنامه های الکترونیک را توزیع کند، هر بار شامل این بار اما، روند توزیع شناسنامه ها به بنبست می خورد و حتا سبب تنش ها، جدال ها و اختلافات میان سیاستمداران درون و بیرون نظام تا شهروندان می شود. مهم ترین چالش فراروی توزیع شناسنامه

آیا شکاف هویت در شناسنامه های الکترونیک عمیق تر می شود؟

به دنبال اعلام تصمیم ارگ مبنی بر توزیع شناسنامه های الکترونیک بر مبنای فرمان تقنینی و این که اداره ی توزیع شناسنامه ها گفت بسیاری از مقامات دولتی شامل رییس جمهور، معاون دوم و نخست بانو نام نویسی کرده اند، جنجال ها و تنش ها به حدی بالا گرفت که از سیاست مداران درون نظام

نسل نو و نسل میانه افغانستان از ۲۶ دلو چه روایتی دارند؟

۲۹ سال پیش در ۲۶ دلو مردم افغانستان نیروهای شوروی را از کشور اخراج کردند. از این روز روایت های مختلفی وجود دارد. مجاهدین افغانستان، ۲۶ دلو را روز پیروزی مردم در برابر قدرت اشغال گر می دانند، در حالی که شماری دیگری به این باور اند که شوروی به خواست خودش از کشور برون

آیا هنوز اشتیاقی برای گفتگو با دولت پاکستان وجود دارد؟

 با پاکستان که کشوری آشتی پذیر نیست و سیاست واحدی را دنبال نمی کند، چرا باید همیشه گفتگو کرد؟ تازه ترین گفتگوها میان حکومت افغانستان و پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم است، اما این گفتگو ها نیز بی نتیجه پایان یافت.

رو در رویی والی بلخ و ریاست جمهوری

نزدیک به دو ماه پیش، کاخ ریاست جمهوری افغانستان تصمیمش مبنی بر برکناری عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی و والی بلخ را از مقام ولایت اعلام کرد، که ساعت زمان بر وفق مراد ارگ نچرخید، آقای نور این تصمیم را توطیه ی سیاسی علیه خودش خواند و در برابرش ایستاد. عطامحمد نور صلاحیت ماندن

سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران

امروز ۲۲ بهمن برابر است با ۳۹همین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران، که شهرهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران و مردم سراسر کشور، همچون همیشه خروشیدند و با شکوه تر از همیشه از این روز بزرگداشت به عمل آوردند. ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، مردم ایران که از نظام حاکم وقت به پادشاهی رضاشاه پهلوی به

طرح باز نشسته گی نظامیان کشور، اصلاحات است یا تصفیه کاری ارتش از مخالفان سیاسی رییس جمهورغنی؟

رییس جمهور ۱۶۴ جنرال را طی حکمی باز نشسته کرد. حکومت وحدت ملی گوید، باز نشسته شدن این تعداد از جنرالان از یک سو می تواند زمینه حضور نیروهای جوان در سطوح رهبری ارتش را فراهم کند و از سوی دیگر زمینه ساز اصلاحات در رهبری نیروهای امنیتی است.اما مخالفان طرح حکومت می گویند، رییس


Top