آخرخط

آشتی با طالبان به چه بهایی؟

تلاش های اداره ترامپ برای یافتن یک راه حل سیاسی برای معضل افغانستان و طرح خلیل زاد نماینده ویژه این کشور در امور صلح افغانستان برای تعلیق انتخابات و تشکیل اداره موفق برای ادغام طالبان در یک پروسه سیاسی، با موجی از مخالفت ها در داخل مواجه شده است.

جایگاه طالبان و حکومت افغانستان در سیاست امریکا

از دو روز به این سو، مسألۀ تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل یک ادارۀ مؤقت در افغانستان، در سرخط خبرها و مقدمۀ بحث‌های سیاسی کشور جا باز کرده است. رسانه ها گزارش دادند که گزینه ی به تاخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و ایجاد یک حکومت موقت روی میز واشنتگن است و زلمی

جایگاه طالبان و حکومت افغانستان در سیاست امریکا

از دو روز به این سو، مسألۀ تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل یک ادارۀ مؤقت در افغانستان، در سرخط خبرها و مقدمۀ بحث‌های سیاسی کشور جا باز کرده است. رسانه ها گزارش دادند که گزینه ی به تاخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و ایجاد یک حکومت موقت روی میز واشنتگن است و زلمی

تلاش های زلمی خلیلزاد برای شریک کردن طالبان در قدرت

زلمی خلیلزاد نماینده ی ویژه ی ایالات متحده ی امریکا که دومین دور سفرها و دیدارهای منطقه یی اش را در راستای تلاش برای تامین صلح در افغانستان آغاز کرده است، طی دو روز گذشته با شماری از رهبران سیاسی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. آقای خلیلزاد با محمد اشرف غنی رییس دولت وحدت ملی،

تلاش های زلمی خلیلزاد برای شریک کردن طالبان در قدرت

زلمی خلیلزاد نماینده ی ویژه ی ایالات متحده ی امریکا که دومین دور سفرها و دیدارهای منطقه یی اش را در راستای تلاش برای تامین صلح در افغانستان آغاز کرده است، طی دو روز گذشته با شماری از رهبران سیاسی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. آقای خلیلزاد با محمد اشرف غنی رییس دولت وحدت ملی،


Top