اجتماعی

وزارت زراعت ۳۴ هزار تن گندم را به نیاز مندان توزیع می کند

وزارت زراعت ۳۴ هزار تن گندم را به نیاز مندان توزیع می کند

وزارت زراعت و مالداری می گوید که حکومت در نظر دارد برای نیازمندان سی و چهار هزار تن گندم را توزیع کند.وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به تاسی از حکم مقام ریاست جمهوری به منظور حمایت از نیازمندان در ماه مبارک رمضان پروسه توزیع گندم را آغاز کرده است. اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و


Top