اجتماعی

چهارمین همایش زنان تحت عنوان «زنان پیام آوران صلح» در کابل برگزار شد

چهارمین همایش زنان تحت عنوان «زنان پیام آوران صلح» در کابل برگزار شد

چهارمین همایش زنان تحت عنوان «زنان پیام آوران صلح» در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. رییس جمهور غنی می گوید که ادامه جنگ و ناامنی در کشور مانع تحصیل دختران شده است. به گفته آقای غنی، صلح تنها در چهار چوب قانون اساسی و حفظ دستاورد های مردم تامین خواهد شد. چهارمین همایش زنان تحت

آغاز توزیع تابلیت های فولیک اسید برای دانش آموزان دختر

وزارت های صحت عامه و معارف روند توزیع تابلیت های فولیک اسید به دختران دانش آموز در چهارده ولایت کشور را آغاز کرده است. وزارت معارف در همکاری با وزارت صحت عامه، برنامه توزیع تابلیت های فولیک اسید برای دانش آموزان دختر را از پایتخت آغاز کرد. محمد اسلم احمدی رییس صحت وزارت معارف می

کارمندان شماری از ادارات دولتی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ آموزش می بینند

معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در همکاری با صندوق وجهی جمعیت ملل متحد، برنامه آموزشی در راستای ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات دولتی را در کابل افتتاح کرد. شهروندان کشور همیشه از نبود ظرفیت در میان کارکنان ادارات دولتی شکایت داشته اند. به همین هدف، معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در همکاری با صندوق

از روز جهانی تقویت محیط زیست در کابل بزرگداشت شد

وزارت زراعت و مالداری طی همایشی در کابل از روز جهانی “تقویت محیط زیست” بزرگداشت کرد. مسوولان این وزارت می گویند که گسترش دامنه جنگ باعث فرار حیوانات وحشی و تخریب جنگلات در کشور شده است. جنگ های تحمیلی چهار دهه گذشته نه تنها باعث مهاجرت شماری از شهروندان کشور به خارج شده است، بلکه

رییس جمهور غنی در راس هیاتی به قطر سفر کرد

رییس جمهورغنی در راس هیاتی به قطر سفر کرد. مسوول رسانه ای ریاست جمهوری می گوید که آقای در این سفر در نشستی تحت عنوان”ثبات و آیسایش برای همه” اشتراک می کند و علاوه بر آن با شیخ تمیم بن حَمد آل ثانی امیر قطر و عبدالله بن ناصر آل ثانی نخست وزیر این کشور

سادات: در حال حاضر چهار میلیون جوان در کشور بیکار اند

معنیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که در حال حاضر چهار میلیون جوان واجد شرایط بیکار اند. معین امور جوانان وزارت فرهنگ از حکومت می خواهد که زمینه کار را برای جوانان مساعد کند. فقر و بیکاری از چالش هایی اصلی بر سر راه جوانان کشور است. نبود زمینه های کاری سبب

اتحادیه کارگران: بیش از ده میلیون نفر در کشور بیکار اند

اتحادیه کارگران می گوید که که در حال حاضر بیش از ده میلیون نفر در کشور بیکار اند. پس از ناامنی، فقر و بیکاری از مشکل های اصلی مردم افغانستان به ویژه جوانان خوانده می شود. این وضعیت با گذشت هر روز به نگرانی های مردم می افزاید. به همین بهانه اتحادیه کاگران (روز یکشنبه

وزارت احیا و انکشاف دهات امتحان رقابتی ارتقای ظرفیت را برگزار کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات امتحان رییسان ۳۴ ولایت این وزارت را از طریق روند رقابتی ظرفیت سازی برگزار کرد. برنامه ارتقای ظرفیت برای نتیجه یا سی بی آر با همکاری بانک جهانی برای مسلکی سازی افراد در ادرات دولتی آغاز شده است. این برنامه از یک سال قبل آغاز شده است اما تا کنون

انتقاد فعالان مدنی ولایت های پکتیکا، پکتیا و خوست از افزایش بیکاری در کشور

شماری از فعالان مدنی ولایت های پکتیکا، پکتیا و خوست از افزایش بیکاری در کشور و برخورد های سلیقوی در اداره های دولتی این ولایات انتقاد می کنند. افزایش میزان بیکاری در کشور یکی از مشکل های جدی در برابر حکومت بوده است. مردم همواره از این بابت حکومت را انتقاد کرده اند. شماری از

انتقاد فعالان حقوق زن از رهبران حکومت وحدت ملی

شماری از بانوان کشور به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن از آزار و اذیت زنان در محیط کار شکایت می کنند. این بانوان می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی توجه لازم به حل مشکل های زنان ندارند. نهاد دیدبان رسانه های آزاد افغانستان در هماهنگی با شماری از فعالان مدنی از هشتم مارچ


Top