فرهنگی

سیمنار بدخشان در گستره تاریخ و فرهنگ در کابل برگزار شد

سیمنار بدخشان در گستره تاریخ و فرهنگ در کابل برگزار شد

سیمنار سه روزه علمی- تحقیقی تحت عنوان” بدخشان درگستره تاریخ و فرهنگ در کابل برگزار شده است. شماری زیادی از فرهنگیان، پژوهشگران و استادان دانشگاه در کابل گردهم آمدند و بدخشان را از زاویه های گونه گون تاریخی و فرهنگی به بررسی گرفتند. این سیمنار سه روزه از سوی اکادمی علوم افغانستان تحت عنوان “بدخشان

نهمین دور مسابقات قراات قرآنکریم در کابل برگزار شد

نهمین دور مسابقات قراات قرآنکریم با اشتراک قاریان سی و چهار ولایت کشور در کابل برگزار شد. در این دور بیش از یکصد و پنجاه تن برای رقابت در مسابقه قراات قرآنکریم شرکت کرده اند. از این میان سه تن مقام اول، دوم و سوم را گرفته اند. حمید الله یکی از اشتراک کنندگان این

دومین نشست ترویج فرهنگ امانتداری در کابل برگزار شد

دومین نشست ترویج فرهنگ امانتداری در کابل برگزار شد. رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان از گسترش فساد در ادارات حکومتی کشور نگرانی می کند. این دومین نشست ترویج فرهنگ امانتداری در افغانستان است که با حضوری شماری از مسوولان حکومتی، نمایندگان نهادهای ناظر ملی و بین المللی بر جریان بازسازی در افغانستان برگزار می شود.

از روز جهانی پناهنده در کابل گرامی داشت شد

از روز جهانی پناهنده در کابل گرامی داشت شد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که بیش از شش میلیون شهروند افغانستان به بیرون از کشور پناهنده شده اند. بیستم جون برابر است با روز جهانی پناهنده. از این روز در سراسر جهان گرامی داشت می شود. در کابل نیز از این روز گرامی

دانشگاه پیام نور سومین دور فراغت دانشجویانش را جشن گرفت

حدود سه صد تن از دانشگاه خصوصی پیام نور در مقاطع ماستری و لیسانس سند فراغت به دست آوردند. سفیر ایران در کابل می گوید که با وزارت تحصلات عالی کشور به نتیجه رسیده اند که تلاش هایی را در راستای توسعه علمی میان کابل و تهران انجام بدهند. رهبری دانشگاه پیام نور واحد کابل،

به مناسبت هفته کتاب و قلم، نمایشگاه کتاب در کابل برگزار شد

به ماسبت هفته کتاب و قلم وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با وزارت معارف نمایشگاه کتاب را در کابل برگزار کرد. شماری از ناشران کتاب از وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد می کنند که مصوونیت شغلی به آنان در کشور مساعد نیست. دراین نمایشگاه بیشتر از ده هزار جلد کتاب به همکاری سی ناشر

حزب نهضت اسلامی افغانستان از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین بزرگداشت کرد

حزب نهضت اسلامی افغانستان طی همایشی در کابل از هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین بزرگداشت کرد. سخنرانان این همایش حکومت را متهم می کنند که در راستای حفظ ارزشهای جهاد کوتاهی می کند. حکومت مجاهدین در هشتم ثور سال سیزده هفتاد و یک پس از شکست رژیم کمونیستی به پیروزی رسید. حزب نهضت اسلامی افغانستان

از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل گرامیداشت شد

از روز جهانی آزادی مطبوعات طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. سید حسین آقا فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که از یک سال به این سو بیشتر از هزار پرونده خشونت علیه خبرنگاران بررسی شده است. در حالی از روز جهانی آزادی مطبوعات طی همایشی در کابل گرامیداشت می شود

از هفته جهانی معارف گرامیداشت شد

مسوولان وزارت معارف در گرامیداشت از هفته جهانی معارف می گویند که کار اعمار ساختمان برای شش هزار مکتب آغاز شده است. معین وزارت معارف بودجه این وزارت را اندک می داند و تاکید می کند که نسبت به سال های گذشته، بودجه این وزارت هشت درصد کاهش یافته است. از هفته جهانی معارف طی

گرامیداشت از دهمین سالروز نشرات روزنامه ماندگار

از دهمین سالروز نشرات روزنامه ماندگار طی همایشی در کابل گرامیداشت شد. مسوولان این روز نامه کار روز نامه نگاری را در کشور مشکل آفرین می دانند، اما وعده می دهند که با قبول مشکلات فرا راه روزنامه نگاری به کار شان ادامه می دهند. ده سال پیش در چنین روزی رسانه چاپی به نام


Top