مسوولان محلی در ولایت تخار می‌گویند که یک زن خود و سه کودک‌اش را در ولسوالی فرخار این ولایت در رودخانه غرق کرده است. خلیل اسیر، سخن‌گوی فرماندهی پولیس تخار می‌گوید که این رویداد روز گذشته در روستای «لژده» ولسوالی فرخار رخ داده است. آقای اسیر می‌گوید که این خانم ابتدا خانه‌ خود را آتش […]

مسوولان محلی در ولایت تخار می‌گویند که یک زن خود و سه کودک‌اش را در ولسوالی فرخار این ولایت در رودخانه غرق کرده است.

خلیل اسیر، سخن‌گوی فرماندهی پولیس تخار می‌گوید که این رویداد روز گذشته در روستای «لژده» ولسوالی فرخار رخ داده است. آقای اسیر می‌گوید که این خانم ابتدا خانه‌ خود را آتش زده و سپس خود و سه کودکش را در رودخانه انداخته است. او تاکید کرد که همه‌ی‌ آنان در رودخانه غرق شده‌اند. سخنگوی پولیس تخارمی‌گوید که کودکان این خانم شامل دو دختر و یک پسر بوده که هشت، چهار و دو سال سن داشته‌اند. او تأکید کرد که تاکنون انگیزه‌ی این قضیه مشخص نشده است، اما یک تیم بررسی از شهر تالقان، مرکز تخار به روستای لژده در فرخار رفته است.