صلاح‌الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در تماس ویدیویی با استیفانو پونتیکورو سفیرملکی ناتودرافغانستان گفتگو کرده است. در این تماس ویدیویی پیرامون وضعیت سیاسی- امنیتی، خروج نیروهای ناتو‌ از افغانستان و روند گفتگوهای ملی صلح بحث و گفتگو شده است.

صلاح‌الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان در تماس ویدیویی با استیفانو پونتیکورو سفیرملکی ناتودرافغانستان گفتگو کرده است.

در این تماس ویدیویی پیرامون وضعیت سیاسی- امنیتی، خروج نیروهای ناتو‌ از افغانستان و روند گفتگوهای ملی صلح بحث و گفتگو شده است.