وزارت امور داخله از بازداشت چهار تن در پیوند به همکاری با طالبان و سازماندهی ترورهای هدف‌مند در ولایت‌های کابل، لوگر و کندز خبر داده است. در یک خبرنامۀ این وزارت آمده است که از جمله این افراد، یک‌تن درپیوند به همکاری با گروه طالبان از حوزه پنجم کابل، یک‌تن دیگر از ولسوالی محمدآغه ولایت […]

وزارت امور داخله از بازداشت چهار تن در پیوند به همکاری با طالبان و سازماندهی ترورهای هدف‌مند در ولایت‌های کابل، لوگر و کندز خبر داده است.

در یک خبرنامۀ این وزارت آمده است که از جمله این افراد، یک‌تن درپیوند به همکاری با گروه طالبان از حوزه پنجم کابل، یک‌تن دیگر از ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر و دو تن در پیوند به سازماندهی ترورهای هدف‌مند با یک قبضه تفنگچه و مقداری جنگ افزار از مربوطات حوزه پنجم شهر کندز بازداشت شده‌اند.