درپی حملات هوایی نظامیان کشور بر یک تجمع طالبان در مربوطات ولایت کندز چهار فرد وابسته به گروه طالبان به‌شمول یک سردسته این گروه کشته شدند و شش تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند. در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است که این حملات روز گذشته در در ساحات «بزبای» و «ناصری‌ها»از مربوطات ولسوالی امام […]

درپی حملات هوایی نظامیان کشور بر یک تجمع طالبان در مربوطات ولایت کندز چهار فرد وابسته به گروه طالبان به‌شمول یک سردسته این گروه کشته شدند و شش تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است که این حملات روز گذشته در در ساحات «بزبای» و «ناصری‌ها»از مربوطات ولسوالی امام صاحب این ولایت انجام شده است.