درپی عملیات نظامیان کشوردر ولایت کندهار نزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و سه تن دیگرآنان زخم برداشته‌اند. دریک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده که این عملیات در مربوطات ولسوالی‌های میوند و پنجوایی این ولایت انجام شده است. براساس خبرنامه، در پی این عملیات دو مخفی‌گاه گروه طالبان با مقدار زیادی سلاح و […]

درپی عملیات نظامیان کشوردر ولایت کندهار نزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و سه تن دیگرآنان زخم برداشته‌اند. دریک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده که این عملیات در مربوطات ولسوالی‌های میوند و پنجوایی این ولایت انجام شده است.

براساس خبرنامه، در پی این عملیات دو مخفی‌گاه گروه طالبان با مقدار زیادی سلاح و جنگ‌افزارآنان نیز، تخریب شده است.