در نتیجۀ آتش‌سوزی گسترده در مربوطات ساحۀ کاریزمیر و قلعۀ مرادبیک از مربوطات ولسوالی شکر دره‌ی در دروازه شمالی کابل، تاکنون هفت تن جان باختند و چهارده تن دیگر زخمی شده‌‌اند. پولیس می‌گوید که آتش‌سوزی ازیک تانکرمواد نفتی آغاز شده است. فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفته است، میزان خسارات آتش‌سوزی تاهنوز مشخص نشده است. […]

در نتیجۀ آتش‌سوزی گسترده در مربوطات ساحۀ کاریزمیر و قلعۀ مرادبیک از مربوطات ولسوالی شکر دره‌ی در دروازه شمالی کابل، تاکنون هفت تن جان باختند و چهارده تن دیگر زخمی شده‌‌اند.

پولیس می‌گوید که آتش‌سوزی ازیک تانکرمواد نفتی آغاز شده است. فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفته است، میزان خسارات آتش‌سوزی تاهنوز مشخص نشده است. به گفتۀ وی، پس ازآتش‌سوزی نیروهای پولیس و تیم‌های آتش‌نشانی برای مهار آتش‌سوزی به‌صورت سریع اقدام کردند و سرانجام این آتش‌سوزی مهارشد. درهمین حال، شماری از رانندگان به رسم اعتراض جادۀ کابل– شمال را بسته‌اند و خواستار جبران خسارت‌اند. از سویی هم، شرکت برشنا اعلام کرده که به‌‌دلیل این آتش‌سوزی لین دوصدوبیست کیلوولت برق وارداتی قطع شده و تیم‌های فنی این شرکت در ساحه حضور دارند و تلاش می‌کنند تا هرچه زودتر برق را دوباره وصل کنند.