پولیس کابل از باداشت یک ماین‌گذار از ولایت کندهار خبر داده است. در یک خبرنامه فرماندهی پولیس کابل آمده است، این فرد طی عملیاتی از مربوطات حوزۀ هفتم امنیتی شهر کندهار بازداشت شده است. براساس خبرنامه هم‌چنان از سه رویداد تروریستی ناشی از ماین‌های کارگذاری‌شده در مربوطات حوزۀ دوم شهرغزنی، حوزۀ نهم شهر جلال‌آباد ولایت […]

پولیس کابل از باداشت یک ماین‌گذار از ولایت کندهار خبر داده است. در یک خبرنامه فرماندهی پولیس کابل آمده است، این فرد طی عملیاتی از مربوطات حوزۀ هفتم امنیتی شهر کندهار بازداشت شده است.

براساس خبرنامه هم‌چنان از سه رویداد تروریستی ناشی از ماین‌های کارگذاری‌شده در مربوطات حوزۀ دوم شهرغزنی، حوزۀ نهم شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار و در منطقۀ سیدآباد حومۀ شهر فراه نیز جلوگیری شده است.