درپی انجام ضربات هوایی نظامیان کشور درولایت غزنی پانزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و ده تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.  در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است، این ضربات درمربوطات ساحۀ «آرزوی کلان» مرکز شهرغزنی انجام شده است. براساس خبرنامه، در نتیجۀ این ضربات هوایی هم‌چنان مقداری سلاح و جنگ‌افزار طالبان […]

درپی انجام ضربات هوایی نظامیان کشور درولایت غزنی پانزده فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند و ده تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند. 

در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است، این ضربات درمربوطات ساحۀ «آرزوی کلان» مرکز شهرغزنی انجام شده است. براساس خبرنامه، در نتیجۀ این ضربات هوایی هم‌چنان مقداری سلاح و جنگ‌افزار طالبان نیز تخریب شده است.