فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که درانفجار یک بالون گاز درشهر کابل، یک‌تن کشته شده است و دو تن دیگر زخمی شده‌‌اند. فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل می‌گوید که این بالون‌ها به‌وسیلۀ یک موتر نوع «مازدا» انتقال داده می‌شد که انفجار کرد. این رویداد صبح امروز در ساحه لب جر از مربوطات ناحیۀ چهارم شهر کابل […]

فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که درانفجار یک بالون گاز درشهر کابل، یک‌تن کشته شده است و دو تن دیگر زخمی شده‌‌اند.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل می‌گوید که این بالون‌ها به‌وسیلۀ یک موتر نوع «مازدا» انتقال داده می‌شد که انفجار کرد. این رویداد صبح امروز در ساحه لب جر از مربوطات ناحیۀ چهارم شهر کابل رخ داده است. آقای فرامرز گفته که تیم بررسی پولیس به محل رویداد رفته است.