مسوولان امنیتی پروان می‌گویند که در نتیجۀ انفجار در جمع نیروهای امنیتی در هنگام ادای نماز تراویح در داخل یک مسجد در پایگاه بگرام یک‌‌تن به شهادت رسیده و بیست‌وچهار تن دیگر زخم برداشته‌اند. عبدالواسع رحیمی، آمر امنیت فرماندهی پولیس پروان می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت نه جمعه‌شب، رخ داده است. به گفتۀ وی، […]

مسوولان امنیتی پروان می‌گویند که در نتیجۀ انفجار در جمع نیروهای امنیتی در هنگام ادای نماز تراویح در داخل یک مسجد در پایگاه بگرام یک‌‌تن به شهادت رسیده و بیست‌وچهار تن دیگر زخم برداشته‌اند.

عبدالواسع رحیمی، آمر امنیت فرماندهی پولیس پروان می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت نه جمعه‌شب، رخ داده است. به گفتۀ وی، تمامی زخمی‌ها و یک کشتۀ این رویداد، مربوط نیروهای امنیتی‌اند. این رویداد در کندک اول لوای فرقۀ دوم نیروهای ارتش مستقر در میدان هوایی بگرام صورت گرفته است. مسوولیت این رویداد را هنوز فرد یا گروهی بر دوش نگرفته است.