درپی ضربات هوایی نظامیان کشور بر مواضع طالبان در تخار شش فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند. در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده که این ضربات روز گذشته، در مربوطات ولسوالی بهارک این ولایت انجام شده است. براساس خبرنامه، درپی این ضربات هوایی سه فرد دیگری وابسته به گروه طالبان زخم برداشه‌اند و […]

درپی ضربات هوایی نظامیان کشور بر مواضع طالبان در تخار شش فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند.

در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده که این ضربات روز گذشته، در مربوطات ولسوالی بهارک این ولایت انجام شده است. براساس خبرنامه، درپی این ضربات هوایی سه فرد دیگری وابسته به گروه طالبان زخم برداشه‌اند و یک قرارگاه و مقداری سلاح و جنگ‌افزار طالبان نیز تخریب شده است.