کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که در پنج روز هفتۀ‌ گذشته سی‌ونه غیرنظامی در نتیجۀ انفجار ماین‌ها و حملۀ مسلحانه در چهار ولایت کشور کشته شده‌اند. در یک خبرنامۀ این کمیسیون آمده است که این غیرنظامیان در دوازده رویداد ناشی از انفجار ماین‌های مقناطیسی و کنارجاده‌ای و حمله‌ مسلحانه در ولایت‌های فراه، پروان، ننگرهار و کندهار […]

کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که در پنج روز هفتۀ‌ گذشته سی‌ونه غیرنظامی در نتیجۀ انفجار ماین‌ها و حملۀ مسلحانه در چهار ولایت کشور کشته شده‌اند.

در یک خبرنامۀ این کمیسیون آمده است که این غیرنظامیان در دوازده رویداد ناشی از انفجار ماین‌های مقناطیسی و کنارجاده‌ای و حمله‌ مسلحانه در ولایت‌های فراه، پروان، ننگرهار و کندهار کشته شده‌اند. براساس خبرنامه، در جمع کشته‌شدگان چهار زن و هشت کودک نیز شامل‌اند. در این رویدادها چهل غیرنظامی دیگر از جمله چهار زن و کودک زخمی شده‌اند. براساس خبرنامه عاملان این رویدادها افراد وابسته به گروه طالبان و افراد ناشناس بوده‌اند.