از اثر ضربات هوایی در مربوطات ولایت کندز هشت فرد وابسته به گروه طالبان کشته و پنج تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند. در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است که این ضربات هوایی روز گذشته در مربوطات ولسوالی امام صاحب این ولایت بر یک تجمع طالبان انجام شده است. براساس خبرنامه در پی این […]

از اثر ضربات هوایی در مربوطات ولایت کندز هشت فرد وابسته به گروه طالبان کشته و پنج تن دیگر آنان زخم برداشته‌اند.

در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده است که این ضربات هوایی روز گذشته در مربوطات ولسوالی امام صاحب این ولایت بر یک تجمع طالبان انجام شده است. براساس خبرنامه در پی این ضربات هوایی هم‌چنان، شش میل سلاح، سه موترسایکل و دو قرارگاه طالبان نیز تخریب شده است.