درپی حملات هوایی نظامیان کشور در مربوطات ولایت هلمند سه فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند. در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده که این حملات هوایی روز گذشته، در مربوطات ولسوالی نادعلی این ولایت انجام شده است. درپی این حمله یک ذخیره‌گاه جنگ‌افزار طالبان نیز تخریب شده است.

درپی حملات هوایی نظامیان کشور در مربوطات ولایت هلمند سه فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند.

در یک خبرنامۀ وزارت دفاع ملی آمده که این حملات هوایی روز گذشته، در مربوطات ولسوالی نادعلی این ولایت انجام شده است. درپی این حمله یک ذخیره‌گاه جنگ‌افزار طالبان نیز تخریب شده است.