پولیس تخار دو تن را هنگام سرقت چهل‌هزار دالر امریکایی از داخل سرای‌ صرافی شهر تالقان مرکز این ولایت بازداشت کرده است. اکرام‌الدین سریع، فرمانده پولیس تخار می‌گوید که این افراد زمانی بازداشت شدند که بام و دیوار دو دکان صرافی را سوراخ کرده و در حال سرقت پول این دو دوکان صرافی بودند. به […]

پولیس تخار دو تن را هنگام سرقت چهل‌هزار دالر امریکایی از داخل سرای‌ صرافی شهر تالقان مرکز این ولایت بازداشت کرده است.

اکرام‌الدین سریع، فرمانده پولیس تخار می‌گوید که این افراد زمانی بازداشت شدند که بام و دیوار دو دکان صرافی را سوراخ کرده و در حال سرقت پول این دو دوکان صرافی بودند. به گفته‌ی وی، این افراد، یک دکان را در سرای رخت‌‌فروشی در جوار سرای صرافی به کرایه گرفته بودند و با استفاده از فرصت بام و دیوار دو دکان صرافی را سوراخ کرده بودند.