درپی انجام ضربات هوایی در مربوطات ولایت نیمروز بیست‌و‌دو فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند. در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که این ضربات هواییروز گذشته، بر یک تجمعِ طالبان در ولسوالی‌های خاشرود و دلارام این ولایت انجام شده است. درپی انجام این ضربات هوایی، مقداری سلاح و جنگ‌افزار طالبان نیز تخریب […]

درپی انجام ضربات هوایی در مربوطات ولایت نیمروز بیست‌و‌دو فرد وابسته به گروه طالبان کشته شدند.

در یک خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که این ضربات هواییروز گذشته، بر یک تجمعِ طالبان در ولسوالی‌های خاشرود و دلارام این ولایت انجام شده است. درپی انجام این ضربات هوایی، مقداری سلاح و جنگ‌افزار طالبان نیز تخریب شده است.