امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که نیروهای امنیتی یک گروه یازده‌نفری اعضای طالبان را که مسوول بمب‌‌گذاری‌ها، مین‌‌های مقناطیسی و قتل یما سیاووش اند،  بازداشت کرده‌اند. آقای صالح در صفحۀ توییتر خود نوشته که ما جامعه رسانه‌‌ای، نهادهای حقوق بشری، نهادهای جامعه مدنی و گروه‌های مدافع را دعوت کرده‌ایم که پرونده، اعترافات تروریستان […]

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری می‌گوید که نیروهای امنیتی یک گروه یازده‌نفری اعضای طالبان را که مسوول بمب‌‌گذاری‌ها، مین‌‌های مقناطیسی و قتل یما سیاووش اند،  بازداشت کرده‌اند.

آقای صالح در صفحۀ توییتر خود نوشته که ما جامعه رسانه‌‌ای، نهادهای حقوق بشری، نهادهای جامعه مدنی و گروه‌های مدافع را دعوت کرده‌ایم که پرونده، اعترافات تروریستان و آرزوی آنان برای به غم نشاندن خانواده‌های افغان را از نزدیک ببینند و این عملکردهای طالبان را در سطح بین‌المللی افشا کنند.