صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان طی پیامی از نصب لوح یادبود قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود در یکی از جاده‌های شهر پاریس و نام گذاری این جاده به نام وی استقبال کرده است. درپیام رییس جمعیت اسلامی آمده است که احمدشاه مسعود، نماد برجسته و درخشان آزادی خواهی‌، مردم سالاری و […]

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان طی پیامی از نصب لوح یادبود قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود در یکی از جاده‌های شهر پاریس و نام گذاری این جاده به نام وی استقبال کرده است.

درپیام رییس جمعیت اسلامی آمده است که احمدشاه مسعود، نماد برجسته و درخشان آزادی خواهی‌، مردم سالاری و عدالت طلبی مردم افغانستان در طول تاریخ پر افتخار جهاد و مقاومت بود و تمام عمرش را صرف تحقق این اهداف بلند کرد.در این پیام همچنان آمده که قهرمان ملی کشور، همانگونه که با سر افرازی در برابر اشغال و تجاوز جهاد و مقاومت کرد، هیچگاهی در برابر انحصارگرایی و استبداد خویی کوتاه نیامد و در مبارزه علیه اینگونه افکار نیز از خود تردید نشان نداد. در پیام همچنان آمده است که ارج گذاری از قهرمان ملی افغانستان، در حقیقت بزرگداشت از همه آزادگان و عدالت خواهان افغانستان و فداکاری ها و قهرمانی های مردم افغانستان در راستای این اهداف بلند است. رییس جمعیت اسلامی همچنان از دولت فرانسه به ویژه شورای شهر پاریس به خاطر این اقدام نیکو، سپاسگذاری کرده است.