تاریخ احتمالی برگزاری افتتاحیه و اختتامیه بازی های المپیک توکیو در سال دوهزار و بیست و یک اعلام شد. رسانه های جاپان اعلام کردند، کمیته بین المللی المپیک و کمیته برگزاری المپیک آخرین صحبت های خود را در مورد برگزاری المپیک توکیو در جولای سال آینده انجام می دهند. بازی های المپیک توکیو هفته گذشته […]

تاریخ احتمالی برگزاری افتتاحیه و اختتامیه بازی های المپیک توکیو در سال دوهزار و بیست و یک اعلام شد.

رسانه های جاپان اعلام کردند، کمیته بین المللی المپیک و کمیته برگزاری المپیک آخرین صحبت های خود را در مورد برگزاری المپیک توکیو در جولای سال آینده انجام می دهند. بازی های المپیک توکیو هفته گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاده است.