دولت روز جمعه اعلام کرد که دانشگاه‌ های شهید صلح استاد برهان الدین ربانی، پولی ‌تخنیک، دانشگاه کابل و لیسه‌ های حبیبیه و نادریه به محل تداوی بیماران کرونا اختصاص داده شده است. اما وزارت صحت عامه تاکنون هیچ اقدامی برای آماده سازی این مکان ها برای تداوی بیماران کرونا انجام نداده است. براساس طرح […]

دولت روز جمعه اعلام کرد که دانشگاه‌ های شهید صلح استاد برهان الدین ربانی، پولی ‌تخنیک، دانشگاه کابل و لیسه‌ های حبیبیه و نادریه به محل تداوی بیماران کرونا اختصاص داده شده است. اما وزارت صحت عامه تاکنون هیچ اقدامی برای آماده سازی این مکان ها برای تداوی بیماران کرونا انجام نداده است.

براساس طرح کاهش تردد، برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، قیود روزگردی در شهر و ولسوالی‌های کابل از روز شنبه برای سه هفته وضع شده است. پیش از این در شهرهای هرات، فراه و شهر زرنج نیز قیود روزگردی وضع شده بود. با این حال، وزارت صحت عامه اعلام کرده است که دانشگاه های شهید صلح استاد برهان الدین ربانی، پولی تخنیک، کابل و لیسه های حبیبیه و نادریه به محل بیماران کرونایی اختصاص داده شده است. اما این وزارت تاکنون هیچ اقدام برای آماده سازی این مکان ها برای تداوی بیماران کرونا انجام نداده است.

درهمین حال، شماری از باشندگان کابل از مردم می خواهند که توصیه های بهداشتی وزارت صحت را جدی بگیرند و از تجمعات خود داری کنند. آنان از مردم می خواهند که برای پیش گیری از شیوع ویروس کرونا، از ماسک و دست کش استفاده کنند.

از سویی هم اداره محلی بامیان اعلام کرده است که به دلیل جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا در این ولایت، پارک ملی بند امیر را بر روی گردشگران داخلی و خارجی مسدود کرده است. پارک ملی بند امیر در ولایت بامیان سالانه شاهد حضور صدها هزار گردشگر داخلی و خارجی است.