اعلام فهرست اعضای هیأت مذاکره کننده صلح با طالبان با استقبال و انتقاد ها به همراه بوده است. زلمی خلیلزد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افعانستان از این فهرست استبقال کرده و گفته است که این هیأت نمایانگر نمای واقعی ملت و نقش سازنده زنان در مداکرات صلح است. با این حال، شماری از آگاهان […]

اعلام فهرست اعضای هیأت مذاکره کننده صلح با طالبان با استقبال و انتقاد ها به همراه بوده است. زلمی خلیلزد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افعانستان از این فهرست استبقال کرده و گفته است که این هیأت نمایانگر نمای واقعی ملت و نقش سازنده زنان در مداکرات صلح است. با این حال، شماری از آگاهان و فعالان مدنی از ترکیب این هیأت انتقاد می کنند و می گویند که شماری از اعضا این هیأت توان دفاع از حقوق شهروندان کشور در مذاکرات صلح با طالبان را ندارند.

ترکیب هیأت گفتگو کننده صلح با گروه طالبان با استقبال و انتقاد هایی رو به رو شده است. سفارت آمریکا در کابل نوشته که این هیأت بار توقعات یک ملت را بر دوش می‌کشد و آمریکا آماده است تا مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان را تسهیل کند. در همین حال، زلمی خلیلزد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افعانستان در پیام هیا تویتری از این فهرست استبقال کرده و گفته است که این هیأت نمایانگر نمای واقعی ملت و نقش سازنده زنان در مذاکرات صلح است.

زلمی خلیلزاد گفته است: “به حکومت افغانستان و رهبران سیاسی و جامعه مدنی به خاطر گردهم آمدن شان، مبارکباد می‌گویم. آنان برای گفتگوها با طالبان یک تیم مذاکراتی همه شمول را تشکیل داده اند. این هیأت نمایانگر نمای واقعی ملت و نقش سازنده زنان در مذاکرات صلح است”

از سویی هم، شماری از آگاهان سیاسی می گویند که بیشتر چهره های این هیأت حکومتی است که تنها به نفع یک تیم خاص کار خواهند کرد نه به نفع مردم افغانستان. سید ابراهیم سجادی، آگاه سیاسی می گوید که نیاز است تا حکومت در ترکیب این هیأت بازنگری کند.

با این حال، شماری از فعالان مدنی نیز از ترکیب هیأت صلح حکومت با طالبان انتقاد می کنند. رامین شفیع زاده، فعال مدنی می گوید که این هیأت توان دفاع از حقوق شهروندان کشور در مذاکرات صلح با طالبان را ندارد.

تفاوت دیدگاه در باره تشکیل هیأت مذاکره ‌کننده صلح در حالی مطرح است که طالبان به حملات خود در بخش هایی از کشور شدت داده اند و این مساله سبب شده است تا مردم بیشتر در پیوند به تامین صلح و بی نتیجه بودن مذاکرات صلح نگران باشند.