سفر هیأت گروه طالبان به کابل در پیوند به رهایی زندانیان این گروه به تاخیر افتاده است. دلیل تاخیر این سفر تکمیل نشدن میکانیزم این سفر گفته شده است. روز گذشته سخنگوی گروه طالبان گفته بود که این هیأت امروز وارد کابل خواهد شد. قرار بود یک هیأت پانزده نفری طالبان روز شنبه از ولایت […]

سفر هیأت گروه طالبان به کابل در پیوند به رهایی زندانیان این گروه به تاخیر افتاده است. دلیل تاخیر این سفر تکمیل نشدن میکانیزم این سفر گفته شده است. روز گذشته سخنگوی گروه طالبان گفته بود که این هیأت امروز وارد کابل خواهد شد.

قرار بود یک هیأت پانزده نفری طالبان روز شنبه از ولایت کندهار و برخی ولایت های دیگر وارد کابل شود و در مورد مبادله زندانیان با حکومت گفتگو کند. دلیل به تاخیر افتادن این سفر تکمیل نشدن میکانیزم این سفر گفته شده است. مسولیت انتقال این هیأت را سازمان صلیب سرخ به دوش دارد. درهمین حال، توافق برای رهایی زندانیان طالبان و حکومت واکنش های داخلی و خارجی را برانگیخته است. روسیه از این توافق استقبال کرده و گفته است که رهایی زندانیان دوطرف زمینه را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی فراهم می کند.

ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته است: “روسیه به همراه با چین، آمریکا و سایر شرکای بین المللی به فرایند مذاکره صلح کمک خواهد کرد، تا طرف های درگیر در افغانستان بتوانند هر چه زود تر در خصوص آتش بس و برقراری صلح پایدار در در افغانستان به توافق برسند.”

قرار است در گام نخست، تا سه روز دیگر صد زندانی طالبان و بیست زندانی دولت از سوی دو طرف آزاد شوند. درهمین حال، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که مذاکرات بین‌الافغانی پس از رهایی پنج هزار زندانی طالبان آغاز خواهد شد. از سویی هم شماری از فعالان مدنی می گویند که مردم از برگشت زندانیان طالبان پس از رهایی به میدان ها نبرد نگران اند.

این اظهارات در حال مطرح است که طالبان به حملات خود در کشور شدت داده و تنها در یک ماه گذشته بیش از صد تن غیرنظامی شمامل زنان و کودکان درپی حملات این روه کشته شده اند.