عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول یک بار دیگر از گروه طالبان خواست که آتش بس را بپذیرند تا گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. آقای عبدالله رهایی زندانیان طالبان را در تسهیل روند گفتگوهای صلح مهم خواند. حکومت اعلام کرده است که با از تاریخ سی و یکم ماه مارچ یکصد زندانی طالبان را […]

عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول یک بار دیگر از گروه طالبان خواست که آتش بس را بپذیرند تا گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. آقای عبدالله رهایی زندانیان طالبان را در تسهیل روند گفتگوهای صلح مهم خواند.

حکومت اعلام کرده است که با از تاریخ سی و یکم ماه مارچ یکصد زندانی طالبان را به گونه مشروط از زندان رها می کند. این تصمیم چهارشنبه در جریان دومین کنفرانس ویدیویی میان گروه تماس و طالبان گرفته شده است. درهمین حال، عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول می گوید که رهایی زندانیان روند گفتگوهای بین الافغانی را تسهیل خواهد کرد.

عبدالله عبدالله یک بار دیگر از گروه طالبان خواست که آتش را بس بپذیرند تا گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود.

با این حال، شماری از فعالان مدنی از گروه طالبان می خواهند که آتش بس را بپذیرند و به جنگ پایان بدهند.

بااین همه، سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در دوحه در تویتری نوشته است که یک هیأت گروه طالبان به زندان بگرام خواهد رفت تا در شناسایی زندانیان همکاری کند. سفارت آمریکا در کابل، از پیشرفت‌ ها در روند گفتگوهای حکومت با طالبان روی زندانیان ستایش کرده‌است. در اعلامیه این سفارت آمده است که برای برقراری صلح پایدار در افغانستان، از تلاش ‌های هر دو جانب حمایت می‌ کند.