داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول به گونه رسمی امروز با حضور هزاران تن مراسم تحلیف را به جا آورد. عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول با ابراز قدردانی از شرکت مردم در انتخابات می گوید که اگر رهبری حکومت همه شمول در برابر تقلب ایستادگی نمی کردند، امروز مردم افغانستان جنازه […]

داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول به گونه رسمی امروز با حضور هزاران تن مراسم تحلیف را به جا آورد. عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول با ابراز قدردانی از شرکت مردم در انتخابات می گوید که اگر رهبری حکومت همه شمول در برابر تقلب ایستادگی نمی کردند، امروز مردم افغانستان جنازه دیموکراسی را می خواندند. رییس جمهور حکومت همه شمول می گوید که تامین صلح، اصلاحات انتخاباتی، تحکیم وحدت ملی و شایسته سالاری در اولویت برنامه هایش قرار دارد.

با گذشت سه هفته از اعلام نتیجه انتخابات، داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول به گونه رسمی با حضور هزاران تن از شهروندان کشور در کاخ سپیدار مراسم تحلیف خود را به جا آورد. پس از تحلیف آقای عبدالله معاونان وی سوگند یاد کرده و بر حفظ منافع مردم افغانستان تأکید کردند.

رییس جمهور حکومت همه شمول با ابراز قدرانی از شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری می گوید که اگر رهبری حکومت همه شمول در برابر تقلب ایستادگی نمی کردند، امروز مردم جنازه دیموکراسی را می خواندند.

داکتر عبدالله عبدالله می افزاید که تامین صلح، اصلاحات انتخاباتی، تحکیم وحدت ملی و شایسته سالاری از برنامه های حکومت همه شمول است. رییس جمهور حکومت همه شمول از نیروهای امنیتی خواست که در مسایل سیاسی بی طرفی خود را حفظ کنند.