داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول، داکتر عنایت الله بابر فرهمند و اسدالله سعادتی معاونین اش را در دفترهاى شان در قصر صدارت معرفى کرده است. آقای عبدالله امروز در کاخ سپیدار همراه با معاونین خود مراسم تحلیف را بجا آورد. وی با ابراز قدردانی از شرکت مردم در انتخابات گفت که اگر […]

داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت همه شمول، داکتر عنایت الله بابر فرهمند و اسدالله سعادتی معاونین اش را در دفترهاى شان در قصر صدارت معرفى کرده است. آقای عبدالله امروز در کاخ سپیدار همراه با معاونین خود مراسم تحلیف را بجا آورد. وی با ابراز قدردانی از شرکت مردم در انتخابات گفت که اگر رهبری حکومت همه شمول در برابر تقلب ایستادگی نمی کردند، امروز مردم افغانستان جنازه دیموکراسی را می خواندند. رییس جمهور حکومت همه شمول افزود که تامین صلح، اصلاحات انتخاباتی، تحکیم وحدت ملی و شایسته سالاری در اولویت برنامه هایش قرار دارد.