اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان “اوچا” می گوید که با مسدود شدن شش مرکز صحی در لغمان در هفته گذشته، ده‌ ها هزار تن از خدمات صحی محروم شده اند. گزارش هفته‌ وار این اداره که دیروز منتشر شد، نشان می دهد که گفتگو برای بازگشایی این مراکز صحی ادامه […]

اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان “اوچا” می گوید که با مسدود شدن شش مرکز صحی در لغمان در هفته گذشته، ده‌ ها هزار تن از خدمات صحی محروم شده اند.

گزارش هفته‌ وار این اداره که دیروز منتشر شد، نشان می دهد که گفتگو برای بازگشایی این مراکز صحی ادامه دارد. این اداره اما نگفته است که این کلینیک ها در لغمان از سوی کدام گروه و چرا مسدود شده است. بر اساس معلومات این نهاد، از اول تا بیست ‌و هفتم ماه جنوری گذشته دوصد و هفتاد و پنج مرکز خدمات صحی به علت جنگ‌ ها مسدود، تخریب و یا ازبین برده شده است.