جوزف بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به حملات اخیر جنرال حفتر با بندر طرابلس، گفته است که اتحادیه اروپا خواستار پایان دادن به خشونت ‌ها در این کشور است. او تاکید کرده است که باید طرف‌ های درگیر پایبند به آتش بس شده و به گفتگوی سیاسی بازگردند. این در حالیست که  […]

جوزف بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به حملات اخیر جنرال حفتر با بندر طرابلس، گفته است که اتحادیه اروپا خواستار پایان دادن به خشونت ‌ها در این کشور است.

او تاکید کرده است که باید طرف‌ های درگیر پایبند به آتش بس شده و به گفتگوی سیاسی بازگردند. این در حالیست که  اولین دور مذاکرات گروه نظامی میان دو طرف در لیبیا  در جریان همین ماه برگزار شد. اما دولت لیبیا به علت حملات نیروهای جنرال حفتر به بندر طرابلس، این مذاکرات را به تعویق انداخته اند.