کمیسیون انتخابات با اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی را به عنوان رییس جمهور پنج سال آینده افغانستان اعلام کرد. حوا علم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که محمد اشرف غنی رییس جمهور کنونی افغانستان با کسب بیشترین آراء برنده انتخابات ششم میزان شده است. این درحالیست که داکتر عبدالله […]

کمیسیون انتخابات با اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی را به عنوان رییس جمهور پنج سال آینده افغانستان اعلام کرد.

حوا علم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که محمد اشرف غنی رییس جمهور کنونی افغانستان با کسب بیشترین آراء برنده انتخابات ششم میزان شده است. این درحالیست که داکتر عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته است که تنها نتایج شفاف انتخابات را می پذیرد. بربنیاد نتایج اعلام شده ازسوی کمیسیون انتخابات محمد اشرف غنی ۵۰,۶۴ و عبدالله عبدالله ۳۹,۵۰ آراء را کسب کرده اند.