دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی هشدار داده است در صورتی که اقدامات یک‌جانبه کمیسیون انتخابات ادامه پیدا کند، روند بازشماری و تفتیش ویژه محلات رای‌دهی مربوط به سه صد هزار رای مورد مناقشه را تحریم می‌کند. مسوولان این دسته انتخاباتی می گویند که فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی قانونی نیست و کار شیوه نمونه گیری […]

دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی هشدار داده است در صورتی که اقدامات یک‌جانبه کمیسیون انتخابات ادامه پیدا کند، روند بازشماری و تفتیش ویژه محلات رای‌دهی مربوط به سه صد هزار رای مورد مناقشه را تحریم می‌کند. مسوولان این دسته انتخاباتی می گویند که فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی قانونی نیست و کار شیوه نمونه گیری در قانون انتخابات وجود ندارد. مسوولان این دسته انتخاباتی همچنان می گویند که آرای تقلبی را مردم افغانستان نمی پذیرند.

با گذشت پنج ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تاکنون کمیسیون های انتخاباتی نتوانسته اند که فیصله نهایی در مورد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات داشته باشند. دسته انتخاباتی ثبات وهمگرایی می گوید که فیصله نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی جنبه قانونی ندارد و کار شیوه نمونه گیری در قانون انتخابات وجود ندارد.

فضل احمد معنوی عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی می گوید که کمیسیون انتخابات پیش از رسیدن فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، آرای چندین ولایت را دوباره باز شماری کرده و مطابق به سلیقه خود تصمیم دارد که فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی را تطبیق کند. آقای معنوی، از کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد که فیصله نهایی خود را به کمیسیون انتخابات تفسیر کند. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی همچنان هشدار می دهد که آرای تقلبی را مردم نمی پذیرند و هرگونه گزینه را برای تامین شفافیت در انتخابات روی دست دارند.

این در حالیست که کمیسیون انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا بر اساس فیصله‌ های کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز کرده است. مسوولان این کمیسیون می گویند که بازشماری مجدد در نه ولایت انجام می‌شود که شامل ولایت‌ های بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند، کندهار و کابل است. کمیسیون انتخابات گفته است که روند “تفتیش ویژه” در دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل به پیش برده خواهد شد.