ثبت بیش از دوهزار شکایت استیناف‌خواهی در کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که حدود دو هزار و دوصد مورد شکایت انتخاباتی جهت استیناف ‌خواهی در این کمیسیون به ثبت رسیده است.

قاسم الیاسی، سخنگوی این کمیسیون می گوید که روند استیناف‌خواهی در ولایاتی که روز سه شنبه هفته گذشته، نتایج بررسی‌ از شکایات ابتدایی را نشر کرده اند، ادامه دارد. روند ثبت شکایات در بیست و دو ولایت تکمیل شده؛ اما در بقیه ولایت ها این روند، امروز نیز ادامه خواهد داشت. آقای الیاسی افزوده که تا ختم امروز، روند ثبت شکایات جهت استیناف‌خواهی در همه ولایت ها تکمیل خواهد شد. بیشتر شکایات برای استیناف‌خواهی، از سوی دسته‌های انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی و ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ثبت شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی، پانزده روز فرصت دارد که به شکایات استینافی رسیدگی کند و تصامیم نهایی را اعلام کند.

نوشته‌های مرتبط


Top