درپی برخورد موتر حامل مهندسان شرکت برشنا در ولایت زابل با ماین کنار جاده ای، پنج تن از مهندسان به شهادت رسیدند. این رویداد حوالی ساعت دوازده چاشت پنجشنبه رخ داده است. سخنگوی پلیس زابل مهندسان شرکت برشنا که به هدف ترمیم یک پایه برق وارداتی به ولسوالی شهر صفای این ولایت می رفتند، موتر […]

درپی برخورد موتر حامل مهندسان شرکت برشنا در ولایت زابل با ماین کنار جاده ای، پنج تن از مهندسان به شهادت رسیدند.

این رویداد حوالی ساعت دوازده چاشت پنجشنبه رخ داده است. سخنگوی پلیس زابل مهندسان شرکت برشنا که به هدف ترمیم یک پایه برق وارداتی به ولسوالی شهر صفای این ولایت می رفتند، موتر حامل شان در منطقه پل سوخته این ولسوالی با ماین کنار جاده ای برخورد کرد.