وزارت دفاع ملی می گوید که درپی افزایش فشار بر افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت غور، پنجاه فرد این گروه به نظامیان کشور تسلیم شدند. براساس معلومات وزارت دفاع ملی، این افراد در ولسوالی مرغاب و ولسوالی شهرک ولایت غور فعالیت داشتند. این افراد چهل و هشت میل سلاح سبک و سنگین خود […]

وزارت دفاع ملی می گوید که درپی افزایش فشار بر افراد وابسته به گروه طالبان در ولایت غور، پنجاه فرد این گروه به نظامیان کشور تسلیم شدند.

براساس معلومات وزارت دفاع ملی، این افراد در ولسوالی مرغاب و ولسوالی شهرک ولایت غور فعالیت داشتند. این افراد چهل و هشت میل سلاح سبک و سنگین خود را نیز به نظامیان کشور تسلیم کرده اند. این در حالیست که هفته گذشته نیز، حدود صد تن از افراد گروه طالبان در دره کمنچ ولایت غور به نظامیان کشور تسلیم شده بودند.