در حالیکه ریاست جمهوری آتش بس را مهم ترین پیش شرط برای آغاز گفتگو های میان افغانی می داند، ریاست اجراییه کاهش خشونت ها از سوی طالبان را برای آغاز گفتگو ها بسنده می داند. وزیر خارجه ایران درحالی از نتیجه بخش بودن این گفتگو ها صحبت می کند که مایک پمپیو وزیر خارجه امریکا […]

در حالیکه ریاست جمهوری آتش بس را مهم ترین پیش شرط برای آغاز گفتگو های میان افغانی می داند، ریاست اجراییه کاهش خشونت ها از سوی طالبان را برای آغاز گفتگو ها بسنده می داند. وزیر خارجه ایران درحالی از نتیجه بخش بودن این گفتگو ها صحبت می کند که مایک پمپیو وزیر خارجه امریکا گفته بود که ایران فعالانه برای ضعیف کردن روند صلح افغانستان کار می کند

حکم منافع ملی بر لفاظی های دو طرف چیست؟ چرا روایت ها درباره آتش بس متفاوت است؟

کاهش خشونت ها آیا طرح بدیلی است به عوض آتش بس که امریکایی ها به عنوان پیش شرط به طالبان واگذار کرده بودند؟