ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که مأموران این ریاست، از وقوع یک انفجار در ولایت لغمان جلوگیری کرده است. دفتر رسانه ای این ریاست در خبرنامه ای گفته است که افراد وابسته به گروه طالبان روز پنجشنبه یک موترسایکل بمبگذاری شده را در چوک شهید عبدالله جان شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان متوقف کرده […]

ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که مأموران این ریاست، از وقوع یک انفجار در ولایت لغمان جلوگیری کرده است.

دفتر رسانه ای این ریاست در خبرنامه ای گفته است که افراد وابسته به گروه طالبان روز پنجشنبه یک موترسایکل بمبگذاری شده را در چوک شهید عبدالله جان شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان متوقف کرده بودند و قصد انفجار آن را داشتند. اما این موتر سایکل شناسایی و خنثا شده است. همزمان امنیت ملی از اجرای عملیاتی بر قرارگاه یک فرمانده طالبان در ولایت زابل خبر داده است. در پی این عملیات دو فرمانده این گروه کشته شدند.