کمیسیون شکایات: تصمیم‌ های ابتدایی در مورد شکایات فردا اعلام می ‌شود

کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که تا پایان روز شنبه هفته روان در مورد تصامیم دفاتر ولایتی این کمیسیون سه صدو هشتاد یک اعتراض استیناف ‌خواهی در نه ولایت ثبت شده است.

محمدقاسم الیاسی دبیر و سخنگوی کمسیون شکایات انتخاباتی می گوید که تاکنون بیشترین این استیناف خواهی در لغمان است که شمار آن به یکصدو هفتاد و هفت مورد می‌رسد و غور با داشتن یکصدو چهل و یک اعتراض در جایگاه دوم قرار دارد. به گفته وی، پنجشیر سه مورد است، بدخشان سه مورد، سرپل سه مورد، دایکندی بیست اعتراض، ارزگان دو مورد، زابل بیست و هشت مورد و فاریاب چهار مورد است. وی همچنان می گوید که آرای دوهزار و نه صد و بیست و هشت محل در نتیجه بررسی شکایت‌ها به بازشماری رفته است. هنوز بررسی شکایت‌ ها در ولایات کابل، خوست و کندهار خاتمه نیافته و همچنان رسیدگی به بخشی از شکایت‌ ها در هلمند نهایی نشده است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی تا ختم فردا دوشنبه فرصت دارد که تصامیم در مورد تمامی شکایت‌ها را ابلاغ کند و اگر ستادهای انتخاباتی به این تصامیم قانع نبود، سه روز دیگر فرصت دارند که استیناف‌خواهی شان را ثبت کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top