نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد

کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.  بر بنیاد آن اشرف غنی بیشترین آرای این انتخابات را به دست آورده است. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری با به دست آوردن هفت صد و بیست هزار و نود و نه رای، در جایگاه دوم قرار گرفته است. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی طی اعلامیه ای گفته اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری برای این دسته قابل قبول نیست. دراعلامیه این دسته انتخاباتی تاکید شده است که کمیسیون انتخابات بدون رسیدگی به خواست دسته های انتخاباتی، نتایج ابتدایی را اعلام کرده است.

کمیسیون انتخابات روز یکشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. کمیسیون انتخابات سقف تعیین شده رای دهندگان را بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن اعلام کرده است. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات اشرف غنی بیشتر آرای را در نتایج ابتدایی به دست آورده است. بر اساس این اعلام، عبدالله عبدالله در جایگاه دوم و گلبدین حکمتیار در مقام سوم قرار گرفته اند.

درهمین حال، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اعلام کرده است که این نتایج را نمی پذیرد. این دسته انتخاباتی با پخش اعلامیه‌ای گفته است که  کمیسیون انتخابات بدون رسیدگی به خواست‌ دسته های انتخاباتی و بدون تصفیه آرای پاک از ناپاک نتایج ابتدایی را اعلام کرده است.

در اعلامیه ای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی آمده است: کمیسیون مستقل انتخابات بدون رسیدگی به خواست‌های قانونی – تخنیکی تیم ثبات و همگرایی و سایر دسته های انتخاباتی درباره تقلب گسترده و سیستماتیک نتایج را قبل از تصفیه آرای پاک از ناپاک اعلام کرده است .این نتایج در مغایرت با احکام قانون، طرزالعمل ها و لوایح انتخابات قرار دارد و قابل پذیرش نیست.

رییس کمیسیون انتخابات گفت که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سه روز فرصت دارند تا شکایات و اعتراض‌های شان را در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ثبت کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top