پیکر تتسو ناکامورا امدادگر مشهور جاپانی امروز طی مراسم ویژه ای به خانواده آقای ناکامورا تسلیم و به جاپان منتقل شد. در این مراسم رییس جمهور غنی، سفیر جاپان و اعضای خانواده تتسو ناکامورا اشتراک داشتند. آقای غنی از کارکردهای آقای ناکامورا ستایش یاد کرد و افزود که پروژه های ناتمام وی تکمیل و به […]

پیکر تتسو ناکامورا امدادگر مشهور جاپانی امروز طی مراسم ویژه ای به خانواده آقای ناکامورا تسلیم و به جاپان منتقل شد.

در این مراسم رییس جمهور غنی، سفیر جاپان و اعضای خانواده تتسو ناکامورا اشتراک داشتند. آقای غنی از کارکردهای آقای ناکامورا ستایش یاد کرد و افزود که پروژه های ناتمام وی تکمیل و به نام ناکامورا مسما خواهد شد.

تتسو ناکامورا مشهور به کاکامراد چندین پروژه کشاورزی و بندهای کوچک آب گردان را در ولایت ننگرهار طرح و عمل کرده است. آقای ناکامورا با چهار همکار خود هفته گذشته در پی حمله مسلحانه در ناحیه اول شهر جلال آباد ولایت ننگرهار جان باخت.