زلمی خلیلزاد در سفرش به کابل، با رییس جمهوری، رییس اجراییه و شماری از چهره های برجسته سیاسی دیدار کرد. انتخابات ریاست جمهوری و گفتگوهای صلح از موضوعات مهم دیدارهای خلیلزاد با مقام های بلند پایه حکومت و سران سیاسی کشور گفته شده است. ریاست اجراییه گفته است نماینده امریکا برای صلح افغانستان، حمایت ایالات […]

زلمی خلیلزاد در سفرش به کابل، با رییس جمهوری، رییس اجراییه و شماری از چهره های برجسته سیاسی دیدار کرد. انتخابات ریاست جمهوری و گفتگوهای صلح از موضوعات مهم دیدارهای خلیلزاد با مقام های بلند پایه حکومت و سران سیاسی کشور گفته شده است. ریاست اجراییه گفته است نماینده امریکا برای صلح افغانستان، حمایت ایالات متحده امریکا از انتخابات شفاف را اعلام کرده است.