رییس پلیس ایران اعتراض‌ها به افزایش قیمت نفت در این کشور را “یک فتنه” و “جنگ امنیتی” توصیف کرده است. اعتراض‌های گسترده به افزایش ناگهانی قیمت نفت به طرز شدیدی سرکوب شد. بنا بر آمار سازمان عفو بین‌الملل بیش از دوصد تن در جریان این اعتراض‌ها کشته‌شده‌اند. با این حال سرتیپ حسین اشتری رییس پلیس […]

رییس پلیس ایران اعتراض‌ها به افزایش قیمت نفت در این کشور را “یک فتنه” و “جنگ امنیتی” توصیف کرده است.

اعتراض‌های گسترده به افزایش ناگهانی قیمت نفت به طرز شدیدی سرکوب شد. بنا بر آمار سازمان عفو بین‌الملل بیش از دوصد تن در جریان این اعتراض‌ها کشته‌شده‌اند. با این حال سرتیپ حسین اشتری رییس پلیس ایران هشدار داده است که نیروی انتظامی ایران آماده برخورد با هرگونه ناامنی است و بر آمادگی نیروهای تحت امرش برای مقابله با اتفاقات مشابه تاکید کرده است. روز گذشته میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد قربانیان اعتراض‌های اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان تحقیقات مستقل و بی طرفانه در مورد قتل معترضان شد. اما مقام های ایران آمارهای منتشر شده از قربانیان این اعتراضات را نادرست خوانده اند.