هزاران تن از باشندگان ولایت بدخشان در راهپیمایی های اعتراضی، حمایت خود را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبر عبدالله عبدالله اعلام کردند. معترضان تأکید دارند که آرای تقلبی از آرای پاک جدا شود. به ادامه اعتراض ها در چندین ولایت کشور، روز شنبه هزاران تن از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی […]

هزاران تن از باشندگان ولایت بدخشان در راهپیمایی های اعتراضی، حمایت خود را از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبر عبدالله عبدالله اعلام کردند. معترضان تأکید دارند که آرای تقلبی از آرای پاک جدا شود.

به ادامه اعتراض ها در چندین ولایت کشور، روز شنبه هزاران تن از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایت بدخشان طی راهپیمایی خواستار جداسازی آرای تقلبی از آرای پاک شدند. اعتراض کنندگان هشدار می دهند که اگر کمیسیون انتخابات به خواست شان رسیدگی نکند، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.

اعتراض کنندگان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند هرچه زودتر مطابق قانون نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند و در تصمیم هایش به گونه مستقلانه عمل کند.

در قطعنامه اعتراض کنندگان آمده است که کمیسیون انتخابات باید به مسیر لوایح و طرزالعمل ها بر گردد و از رفتن کشور به بحران جلوگیری کند.

پیش از معترضان در چندین ولایت دیگر نیز به حمایت از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله تظاهرات کرده اند.