آیا بن بست انتخابات با اعتراض مردم خواهد شکست یا با یک مذاکره و بحث حقوقی؟

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون موفق به بازگشایی دفترهایش در هفت ولایت شمالی و شمال‌شرقی برای آغاز تفتیش و بازشماری آرا نشده است.

این درحالیست که موج تظاهرات های مردم در مرکز و ولایات آغاز شده است با این حال چرا کمیسیون چشم دوخته است به باز کردن مراکز رای دهی؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top