مسوولان در کمیسیون انتخابات می گویند که تکت های انتخاباتی معترض آماده گفتگو با رهبری کمیسیون نیستند. در مقابل مسوولان تکت های انتخاباتی کمیسیون را متهم به جانبداری از یک تکت کرده می گویند که استقلالیت و مشروعیت کمسیون تحت سوال است. این در حالیست که هوادران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی با ادامه راهپیمایی […]

مسوولان در کمیسیون انتخابات می گویند که تکت های انتخاباتی معترض آماده گفتگو با رهبری کمیسیون نیستند.

در مقابل مسوولان تکت های انتخاباتی کمیسیون را متهم به جانبداری از یک تکت کرده می گویند که استقلالیت و مشروعیت کمسیون تحت سوال است.

این در حالیست که هوادران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی با ادامه راهپیمایی های شان خواهان ابطال ۳۰۰ هزاری اختلافی اند.

چرا کمیسیون قادر نشد که با گذشت دوماه و اندی نتایج انتخابات را اعلام کند؟ چرا کمیسیون نتوانست با نامزدان و دسته های انتخاباتی معترض کنار بیاید؟ راهپیمایی ها و اعتراض ها می تواند تاثیر گذار باشد؟