آیا بحران انتخاباتی اتفاق افتیده است؟

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون موفق به بازگشایی دفترهایش در هفت ولایت شمالی و شمال‌شرقی برای آغاز تفتیش و بازشماری آرا نشده است. این درحالیست که موج تظاهرات های مردم در مرکز و ولایات آغاز شده است. با این حال چرا کمیسیون چشم دوخته است به باز کردن مراکز رای دهی؟ آیا بحران انتخاباتی اتفاق افتیده است؟ دامنه اعتراضات به کجا خواهد کشید؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top